การเก็บสมุนไพร

 วิธีการเก็บสมุนไพร

ยาสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ได้จากพืช  สัตว์ หรือแร่ธาตุ ตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพร จะมาหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือ ช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร การเก็บในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อฤทธิ์ของยาสมุนไพรนั้นๆ คือ อาจมีฤทธิ์ที่อ่อนมาก ไม่เหมาะกับการรักษา หรือมีความเป็นพิษ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงว่าเก็บยาถูกต้นหรือไม่ ส่วนไหนของพืชที่เป็นยา พื้นดินที่ปลูก อากาศ การเลือกเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาอย่างถูกต้องถูกวิธี จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนำมารักษาโรค  หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไป ปริมาณตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรจะเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ยานั้นไม่เกิดผลในทางการรักษา   

 วิธีเก็บยาสมุนไพร

การเก็บเครื่องยาสมุนไพร  ตามตำราโบราณ  มีวิธีเก็บ  4  วิธี  คือ

1.  เก็บตามฤดูกาล

                ฤดูร้อน                                  เก็บ                         แก่น  หรือราก

                ฤดูฝน                                     เก็บ                         ใบ  ลูก  ดอก

                ฤดูหนาว                                เก็บ                         เปลือก  กะพี้  เนื้อไม้

2.  เก็บตามทิศทั้ง  4

                วันจันทร์                               วันเสาร์                  เก็บยาที่อยู่ทางทิศตะวันตก

                วันพุธ                                    วันศุกร์                   เก็บยาที่อยู่ทางทิศใต้

                วันอาทิตย์                              วันอังคาร              เก็บยาที่อยู่ทางทิศตะวันออก

                วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548            เก็บยาที่อยู่ทางทิศเหนือ

3.  เก็บตามวันและเวลา

                วัน                          เช้า                          สาย                         เที่ยง                       เย็น

                อาทิตย์                   ต้น                          ใบ                           ราก                         เปลือก

                จันทร์                     ใบ                           แก่น                       ต้น                          เปลือก

                อังคาร                    ใบ                           เปลือก                    ต้น                          ราก

                พุธ                          ราก                         เปลือก                    ต้น                          แก่น

                พฤหัสบดี              แก่น                       ใบ                           ราก                         เปลือก

                วันศุกร์                   ใบ                           ราก                         เปลือก                    ต้น

                วันเสาร์                  ราก                         ต้น                          เปลือก                    ใบ

4.  เก็บตามยาม    เวลากลางวันมี  4  ยาม                       

ยาม

เวลากลางวัน

ส่วนที่เก็บ

เวลากลางคืน

ส่วนที่เก็บ

1

06.00-09.00  น. ใบ  ดอก  ผล 18.00-21.00  น. เก็บ ราก

2

09.00-12.00  น. กิ่ง  ก้าน 21.00-24.00  น. ต้น  เปลือก  แก่น

3

12.00-15.00  น. ต้น  เปลือก  แก่น 24.00-03.00  น. กิ่ง  ก้าน

4

15.00-18.00  น. ราก 03.00-06.00  น. ใบ  ดอก  ผล

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: